ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות בא לדאוג לתשלום חד פעמים או חודשי למקרה תאונה.תאונה מוגדרת כ-אירוע פתאומי המביא לפגיעת גוף חמורה בניגוד לאירוע פנימי מתמשך המתאים למחלה.

במקרה של תאונה בה נפגע אדם באחד מאיבריו יקבל פיצוי לפי טבלה המפורטת בפוליסה ככל שהאיבר חיוני ומשמעותי יותר הפיצוי יגדל. כמו כן ישנה אפשרות לרכוש השלמת הכנסה חודשית עקב תאונה ופיצוי עבור כל יום אשפוז עקב תאונה.

ביטוח תאונות אישיות חשוב מאוד לצורך המנעות מתקופה ללא עבודה עקב התאונה

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s