ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות בא לדאוג לתשלום חד פעמים או חודשי למקרה תאונה.תאונה מוגדרת כ-אירוע פתאומי המביא לפגיעת גוף חמורה בניגוד לאירוע פנימי מתמשך המתאים למחלה.

במקרה של תאונה בה נפגע אדם באחד מאיבריו יקבל פיצוי לפי טבלה המפורטת בפוליסה ככל שהאיבר חיוני ומשמעותי יותר הפיצוי יגדל. כמו כן ישנה אפשרות לרכוש השלמת הכנסה חודשית עקב תאונה ופיצוי עבור כל יום אשפוז עקב תאונה.

ביטוח תאונות אישיות חשוב מאוד לצורך המנעות מתקופה ללא עבודה עקב התאונה